วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

น้อมอนุโมทนานิสิต ม.มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ ติวเข้มด้านจิตใจ ผ่านโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เสริมแกร่งในยุค 4.0

น้อมอนุโมทนานิสิต ม.มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ ติวเข้มด้านจิตใจ  ผ่านโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เสริมแกร่งในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ม.มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เสริมแกร่งในยุค 4.0 โดยมี พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2561 ของนิสิตชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1-4 

พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ดำเนินโครงการครั้งนี้  ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ซึ่งมีกำหนดโครงการ ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม 2561มีนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน กว่า 400 รูป/คน จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญร่วมให้ความอุปถัมภ์ ข้าวยาคู อาหารเพล และน้ำปานะ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูสุนทรสีลวัฒน์ โทร 089-947-1373

ข่าวสนมนิวส์

About The Author