วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

สุรินทร์-เตรียมจัดทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนำน้ำ จากสระน้ำโบราณ ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด แจ้งรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด

เพื่อใช้ในการพิธีพลีกรรมตักน้ำ หรือ พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมจำนวน 107 แหล่งน้ำ เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

ในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อเตรียมการให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

ซึ่งจะทำการตรวจพื้นที่และสภาพน้ำ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระน้ำโบราณ” ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 และพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8และอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น จึงจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

สำหรับ “สระโบราณ” ซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ ประวัติความเป็นมาของสระน้ำแห่งนี้ ไม่มีหลักฐาน ยืนยันว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด

มีเพียงการสันนิษฐานว่า คงปรากฏพร้อมกับการสร้างเมืองสุรินทร์ ซึ่งชาวสุรินทร์ ถือว่า สระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยที่ พระยาศรีธรรมศกราช(เจริญ จารุจินดา) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลอีสาน

ตรงกับพระราชพิธีมหามงคลราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้นำน้ำจากสระโบราณ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เป็นน้ำอันมีชื่อเป็นสิริมงคล ว่า “น้ำมูรธาภิเษก” นำไปถวายในพระราชพิธีนี้ โดยที่ผ่านมา ได้มีพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของสระโบราณ

เพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีก 3 ครั้ง คือ พ.ศ.2530

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา พ.ศ.2542 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา และพ.ศ.2550 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์