วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เข้มตั้งด่านสกัดจับยาเสพติดตรวจปัสสาวะ และเด็กแว้น เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สุรินทร์ เข้มตั้งด่านสกัดจับยาเสพติดตรวจปัสสาวะ และเด็กแว้น เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ (7 มี.ค. 62) นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สนม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด อ.สนม จ.สุรินทร์ สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.สนม ที่ 13 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  ตำบลหนองยีออ ทุกหมู่บ้าน ทุกคน คณะกรรมการหมู่บ้าน  และ ชรบ.ม.6 ต.หนองอียอ

ได้ออกรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งจุดตรวจจุดสกัด สุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่ บริเวณสะพานข้ามห้วยไผ่ ถนนบ้านโนนเชียง -บ้านอาเลา หมูที่ 4 ตำบลหนองอียอ และบริเวณสามแยกถนนบ้านหนองตาด – บ้านพลับ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม สั่งการเข้มทุกพื้นที่ในเขตอำเภอสนม ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด สุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่หมู่บ้าน รวมไปถึงเด็กแว้น หากเจอจับดำเนินคดีตามกฎหมายห้ามละเว้น พร้อมกำชับหากข้าราชการมีส่วนรู้เห็นร่วมกระทำความผิดจะไม่ละเว้นเช่นกัน

ข่าวสนมนิวส์