วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้.!! อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หล่อเลี้ยงชีวิต 3 อำเภอ รัตน-สนม-โนนนารายณ์

สุรินทร์-ฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้.!! อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หล่อเลี้ยงชีวิต 3 อำเภอ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวสุรินทร์

อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตั้งอยู่บ้านผือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวอำเภอรัตนบุรี ไปทางทิศใต้ตามเส้นทางรัตนบุรี-ศีขรภูมิ ประมาณ 3 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508

โดยสร้างกั้นลำห้วยแก้ว มีความจุน้ำได้ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เนื้อที่ 6,000 ไร่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียงด้วย

ปัจจุบันได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทำน้ำประปา และการเกษตร ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์

อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว” แหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยง 2 อำเภอ “รัตนบุรี-สนม” จ.สุรินทร์ แห้งหนักเกือบเข้าขั้นวิกฤตแล้วตอนนี้ จะเห็นได้ว่าน้ำในห้วยแก้วในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ เริ่มลดลงเป็นอย่างมาก หากเราไม่ประหยัดน้ำคาดว่าปีนี้วิกฤตน้ำใช้แน่นอน

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ข่าวสนมนิวส์