วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเข้าพรรษา (มีคลิป)

ทำความดีด้วยหัวใจ!! ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเข้าพรรษา

https://youtu.be/qc_STVtnzzs

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านโคกตาหึง หมู่ที่ 3 บ้านโคกตาหึงพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านเขว้า หมู่ที่ 2 และบ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยทอดถวายที่วัดจอมสุทธาวาส บ้านเขว้า ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร ถวายเทียนพรรษา ช่วงบ่ายมีการแห่ต้นเทียนพรรษาไปทอดถวายที่วัด วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

พระอธิการยงยุทธ ภทฺทาจาโร เจ้าอาวาสวัดจอมสุทธาวาส กล่าวว่า ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี นอกจากจะนำพุทธศาสนิชนทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาแล้ว ทางวัดได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกปี ในพื้นที่บริเวณประมาณ 1 ไร่

ในปีนี้ได้เชิญชวนญาติโยมปลูกต้นไม้ประมาณ 67 ต้น ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นยางนา ต้นพยูง ต้นโพธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ญาติโยม ลด ละ เลิก อบายมุข และช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของคนไทยสืบไป

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร