วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบ “เงินกองทุนสัจจะ” หายเกือบล้านบาท (ชมคลิป)

สุรินทร์-ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบ “เงินกองทุนสัจจะ” หายเกือบล้านบาท

วันที่ 31 ก.ค.62 ที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้มีชาวบ้านหัวงัว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คน มารวมตัวกันเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสนม

เนื่องจากชาวบ้านเหล่านี้ได้รับความเสียหายจากการออมเงินในกลุ่มออมสัจจะออมทรัพย์ โดยมีคณะกรรมกลุ่มสัจจะทำเงินหมุนเวียนที่มีอยู่กว่า 1 ล้านบาทขาดสภาพคล่อง และเงินหายไปเกือบล้านบาท ซึ่งปัญหานี้ได้มีการเรียกร้องต่อคณะกรรมการมาหลายครั้งแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป จึงได้มารวมตัวกันที่ศูนย์ดำรงธรรม มาเฉพาะบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาชิกกลุ่มสัจจะ ได้ขอตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้กลุ่มขาดสภาพคล่องและการหายไปของตัวเงิน แต่กลับถูกประธานกลุ่มและคณะกรรมการปฏิเสธที่จะให้คำตอบใดๆ รวมถึงไม่ยอมให้มีการตรวจสอบเอกสารใดๆทั้งสิ้น

ดังนั้นทางสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จึงได้รวมตัวกันมาเพื่อจัดการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งในขั้นแรกได้มาร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และต่อไปหากไม่ได้ข้อสรุปและการดำเนินงานของกลุ่ม ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการขาดสภาพคล่องขาดทุน และยังไม่มีการคืนเงินต้นให้แก่สมาชิก ก็จะดำเนินการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่จังหวัดต่อไป

นายสุรศักดิ์ กะตะศิลา ตัวแทนสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านหัวงัว หมู่ที่8 กล่าวว่า วันนี้พาชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนเรื่องกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 8 มาร้องทุกข์เพื่อขอเงินคืนจากคณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามถามเงินคืน แล้วก็ขอเงินคืน แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จึงได้นำเรื่องต่างๆมาร้องทุกข์ กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนม เพื่อขอความเป็นธรรมจากท่าน และขอความเห็นใจ ให้สมาชิกหรือว่าชาวบ้านได้เงินคืนครับผม

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดจากคณะกรรมการที่เขาเป็นคนเก็บสะสม แล้วก็ไม่ได้นำเงินไปจ่ายกู้ทั้งหมดซึ่งก็มีบางส่วนที่ดึงเงินออกมาใช้แต่เมื่อนำไปใช้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นดอกผลและกำไรให้ชาวบ้านได้ เมื่อดอกผลกำไรไม่ได้

จึงเป็นปัญหาให้นำทุนที่มีอยู่ในธนาคารปันหุ้นบางส่วน จนทำให้ระบบหรือว่าเงินทุนเริ่มหายไปเรื่อยๆ จนทำให้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจ มาขอความเห็นใจจากศูนย์ดำรงธรรม แล้วก็มีบางส่วนที่กู้ไปแล้วนี่ ตามที่คณะกรรมการอ้างว่าไม่ได้เสียดอก แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่แน่ชัด จึงอยากจะให้ทางอำเภอได้เข้าตรวจสอบว่าจริงหรือไม่อย่างไร ก็มีประเด็นหลักๆแค่นี้ เพียงแค่อยากให้ตรวจสอบว่าเงินที่หายไป หายไปได้อย่างไรแค่นั้นเองครับ

เงินทุนสัจจะมีอยู่ประมาณเกือบ 1 ล้าน หรือไม่ก็ล้านกว่า ซึ่งตัวเลขเราไม่สามารถเข้าไปดูได้ เพราะว่าระบบบัญชีมันหายไป เงินที่หายไปตอนนี้ ยอดล่าสุดตอนี้ทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณ 500,000 – 700,000 บาท ที่หายไป มีการเรียกร้องจำนวนเงินประมาณ 7 แสนกว่าบาทที่หายไปให้นำกลับมาคืนให้สมาชิกสะสมไป สมาชิกทั้งหมดมีอยู่ 33 ครอบครัว

นางหวาน พันมณี บอกว่า วันนี้มาหาเงินคืน มาตามเอาเงินที่หาย หายไปในกลุ่มสัจจะเขาไม่ส่งคืน เงินยายมีอยู่ 26,400 ที่หายไป อยากได้คืน เงินของตัวเอง ตัวเองส่งหาเอง ใครไม่อยากได้คืน เงินสะสมมาตั้งหลายปี เงินสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552

ทางด้าน นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ประธานศูนย์ดำรงธรรม อ.สนม กล่าวว่า วันนี้เวลาประมาณ 13.45 น. ได้มีราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้มายื่นคำร้อง ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับกลุ่มสัจจะ สะสมทรัพย์บ้านหัววัวหมู่ที่ 8 เนื่องจากสมาชิกไม่มั่นใจการบริหารงานของกลุ่มสัจจะปัจจุบัน เห็นว่าดำเนินการไม่ถูกต้อง

จึงไปขอเงินคืนตามที่ได้ออมซึ่งเป็นเงินสัจจะแต่ว่าคณะกรรมการไม่สามารถคืนเงินให้ได้เนื่องจากได้แจ้งสมาชิกว่าได้นำเงินไปดำเนินการอย่างอื่น ผู้ร้องและกลุ่มเห็นว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากว่ากลุ่มสัจจะเป็นเงินที่ไม่ได้ให้ไปดำเนินการอย่างอื่น จึงเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนม ซึ่งผมได้รับเรื่องและก็ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการดังนี้ (1. หลังจากรับเรื่องเสร็จก็จะเสนอท่านนายอำเภอสนมในฐานะผู้บังคับบัญชา (2.ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ได้ร้องเรียนฝ่ายเดียวยังไม่ทราบข้อมูลผู้ถูกร้องว่ามีการดำเนินการบริหารงานที่เป็นไปในลักษณะอย่างไร และมีเหตุผลอย่างไรในการนำเงินกองทุนสัจจะของสมาชิกไปดำเนินการอย่างไรซึ่ง อย่างน้อยกรรมการ 1 ท่านต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้าน เป็นกรรมการอยู่แล้ว 1 ตำแหน่งส่วนอีก 2 ตำแหน่ง หรือมากกว่านั้นก็จะเป็นหน่วยงานอื่นตามที่ท่านนายอำเภอจะพิจารณาแต่งตั้งใคร ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง (3. เสนอการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไง (4. หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีระเบียบวินัยต้องดำเนินการต่อว่าเป็นการกระทำผิด ถ้าผิดระเบียบวินัยก็ต้องมีการดำเนินตามวินัย ถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไร

อนึ่งทางเจ้าหน้าได้สอบถามผู้ร้องแล้วหากผู้ร้องได้รับเงินคืนตามที่ผู้ร้องได้เอาเงินสัจจะไปครบตามจำนวนหรือเป็นที่พอใจแล้วผู้ร้องจะไม่ประสงค์ให้มีการดำเนินการต่อทั้งทางแพ่งและอาญาก็นำเรียนให้ทางผู้ร้องหรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบครับ

https://youtu.be/QH8hqMNRS7s

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์