วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ช้าง 9 เชือก ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว (มีคลิป)

สุรินทร์-ช้าง 9 เชือก ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.20 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก “5 ธันวาคม 2562” ณ หมู่บ้านช้าง 2 จุด จุดแรกนั้นได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตรงเส้นทางเข้าหมู่บ้านตากลาง จุดที่ 2 ตรงเส้นทางออกจากหมู่บ้านตากลางมุ่งหน้าไปทาง “วังทะลุ”

ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังจุด ที่มีลำน้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำมูลและลำน้ำชี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมช้างอาบน้ำ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแต่งงานบนหลังช้าง สามารถให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าฯสุรินทร์ สนับสนุนพัฒนาให้จ.สุรินทร์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนายรองรัตน์จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม หัวหน้าหน่วยงานราชการ พนักงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.สุรินทร์หน่วยงานเอกชน พนักงานหลายๆหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลกระโพ มาร่วมกันปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

ที่สำคัญ ทางหมู่บ้านช้างได้นำช้าง 9 เชือก มาร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสร้างสีสันในกิจกรรมปลูกได้อย่างสวยงาม

https://youtu.be/S687Y_fK1mk

ภาพ/ข่าว วรรณา /เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์