วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

อิ่มบุญ! พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม และบำเพ็ญกรรมฐาน (มีคลิป)

สุรินทร์ อิ่มบุญ! พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ 3,000 กว่าคน แห่ทำบุญสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม และบำเพ็ญกรรมฐาน ครั้งที่ 41 ด้วยแรงศรัทธา อย่างล้นหลาม

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ วัดป่าพุทธนิมิต วัดเจ้าคณะอำเภอจอมพระ บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าชมงานเข้าปริวาสกรรมและบำเพ็ญกรรมฐาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 งานประจำปีของวัดป่าพุทธนิมิต  กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20-30 มกราคมของทุกปี

บรรยากาศภายในงาน เต็มพ่อค้า แม่ค้าต่างนำสินค้าและอาหารพื้นบ้านมาวางจำหน่ายตามถนนทั้งสองฝั่งทาง และเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาร่วมทำบุญ จากทั่วสารทิศทั้งอำเภอจอมพระ อำเภอใกล้เคียง และต่างจังหวัดบางรายเดินทางมาไกลสุด เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาร่วมทำบุญใส่บาตรและฟังธรรมเทศนา ด้วยแรงศรัทธาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจอมพระ หลังจากใส่บาตรทำบุญเสร็จเรียบร้อย พุทธศาสนิกชนต่างร่วมรับประทานอาหารกันอย่างแน่นขนัดจนเต็มพื้นที่วัด

งานสืบสานประเพณีเข้าปริวาสกรรม วันนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกว่า 3,000 คน และมีพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากว่า 300 คน  ในแต่ละวันจะมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ ข้าวต้ม เจ้าภาพน้ำปานะ เจ้าภาพอาหารเพล และเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตามกำลังศรัทธา

ซึ่งวันนี้มีการแสดงธรรมเทศนาโดยพระอธิการสิทธิเวช สุทธสีโล  พร้อมทั้งฆราวาสนายประเสริฐ ธานีพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ บรรยายเกี่ยวกับโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญในวันนี้

งานปริวาสกรรม คือกิจของสงฆ์ที่พึงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ ดังนั้นการที่เราช่วยในกิจของสงฆ์ตามที่ฆราวาสสามารถช่วยได้ ก็เท่ากับเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ท่าน จึงมีอานิสงฆ์มาก คำว่า ปริวาส นี้มีมาแต่สมัยพุทธกาล เป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่สงฆ์จะพึงกระทำเพื่อการอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่า “การอยู่กรรม” เรียกรวมกันว่า “ปริวาสกรรม” เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุที่ต้องอาบัติ “สังฆาทิเสส”แล้วปกปิดไว้ ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัติไว้ เพื่อให้พ้นมลทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป

https://youtu.be/NLNAW3kJtDs

ภาพ/ข่าว สมภพ  เจริญยิ่ง ผู้สื่อข่าวสนมนิวส์ รายงาน

About The Author

เรื่องที่เกี่ยวข้อง