วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

สุรินทร์-ไฟลามทุ่ง ชาวนาจุดไฟเผาตอซังข้าว ลุกลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง เดือดร้อนถึงงานป้องกันฯ

สุรินทร์-ไฟลามทุ่ง ชาวนาจุดไฟเผาตอซังข้าว ลุกลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง เดือดร้อนถึงงานป้องกันฯ 

วันที่ 9 มีนาคม 2563  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า เกิดเหตุไฟลามทุ่งพร้อมกัน 2 อำเภอ คือเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ และเขตเทศบาลอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

โดยในเขตในพื้นที่เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ นั้นไฟได้ลามทุ่งกินวงกว้าง งานป้องกันเทศบาลตำบลกระหาด จึงได้ช่วยกันดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลาม อีกจุดหนึ่งนั้น ไฟไหม้บริเวณหลังโรงเรียนสนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ งานป้องกันเทศบาลตำบลสนม ได้นำรถดับเพลิงฉีดสกัดไฟที่ลามทุ่งนา เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนของประชาชน

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ เจ้าของที่นาได้เผาตอซังข้าวแล้วลมพัดแรงจนไม่สามารถควบคุมไฟได้ทำให้ลามเป็นบริเวณกว้าง ใช้เวลาในการดับไฟหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้   ในขณะที่งานป้องกันเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ก็ได้รับแจ้งเช่นเดียวกันว่าไฟลามทุ่ง จึงได้ช่วยกันพาทีมงานออกไปดับไฟ ใช้เวลาอยู่นานสมควร จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

ประชาชนต้องช่วยกันตระหนักถึงปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประการหนึ่งคือการเผาตอซังหรือพืชไร่ หากปล่อยไว้จะเกิดผลกระทบร้ายแรงแก่ประชาชนได้ จังหวัดสุรินทร์ได้เคยมีหนังสือสั่งการมา ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พร้อมทั้งได้แจ้งให้ท้องถิ่นทุกที่ได้จัดทำประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ป่าชุมชน และวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแล้ว การจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

หากพบผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560 มาตรา 25 การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบุคคลที่เป็นต้นเหตุหรืออาจก่อให้เกิดเหตุต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการระงับเหตุดังกล่าว

ภาพ / ข่าว จักรี แสนกล้า / วรวุฒิ บุญสงค์

About The Author