วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สุรินทร์-ผู้ว่าฯ ยันไม่มีเชื้อไวรัสโควิด19 ในสุรินทร์ ประชุมเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบทางไกลทุกอำเภอ พร้อมกำชับมาตรการติดตามดูแล

สุรินทร์-ผู้ว่าฯ ยันไม่มีเชื้อไวรัสโควิด19 ในสุรินทร์ ประชุมเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบทางไกลทุกอำเภอ พร้อมกำชับมาตรการติดตามดูแล

วันนี้ (9 มี.ค 63) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบทางไกล กับนายอำเภอทุกอำเภอ

ซึ่งจากที่ปัจจุบันปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคเนื่องจากมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี อิตาลี และอิหร่าน โดยเฉพาะแรงงานชาวไทยนอกระบบที่จะเดินทางมาจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2563 มีการคัดกรองประชาชนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 7,000 ราย พบผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยง 24 ราย และผู้ป่วยสงสัย จำนวน 18 ราย และผลตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 18 ราย  สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง 11 ประเทศ มีจำนวน 96 คน ซึ่งได้ทำการแยกกักตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาลสุรินทร์ สถาบันบำราศนราดูร และที่บ้าน ส่วนผู้เดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านชายแดนช่องจอม สะสม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 8 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,599 คน

การประชุมในวันนี้  ได้สั่งการและกำชับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยให้มีการติดตามดูแลและเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ การดำเนินการคัดกรองผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ การคัดกรองผู้ใช้บริการจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  การปกปิด/ไม่แจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการรณรงค์การปฏิบัติตนป้องกันการติดเชื้อฯ

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่นและครัวเรือนผลิตหน้ากากอนามัย  การตรวจสอบและควบคุมราคาซื้อขายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านยาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบำบัดรักษาโรค

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งปรากฏว่า มีการแชร์ภาพแผนที่ประเทศไทย แสดงพื้นที่ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยระบุในแผนที่ว่า จังหวัดสุรินทร์

เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อด้วยนั้น  จังหวัดสุรินทร์ ขอยืนยันว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันจังหวัดสุรินทร์ ยังไม่พบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด และจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไป และขอความร่วมมือประชาชน ห้ามแชร์ภาพที่เป็นเท็จดังกล่าว

ข่าวสนมนิวส์ # ไวรัสโควิด19

About The Author