วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

อบต.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ประกาศเสียงตามรถ ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองอียอ

พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รพ.สต.,กศน.ตำบล และวัดในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง

เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชน หรือที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งเข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันมหิดล จิตอาสาเมืองช้าง สร้างพลังความดี
sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้ เมืองช้างสุรินทร์
ฝีมือล้วนๆ ตักได้เอาไปเลยเงินในกระด้ง
พบต้นมะพร้าวแปลกๆ 1 ต้นมี 2 ยอด
โค้งสุดท้าย 2สามีภรรยา ขอโชคพ่อปู่แม่ย่า ได้เลขตัวเดียวกันเป๊ะ
ไอติมโบราณ ขายดีหน้าร้อน หอมหวาน อร่อย เย็นชื่นใจ