วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

นางโหดอยู่แล้ว วิ่งลัดตัดหน้า ห้ามวัยรุ่นไม่ใส่แมสออกนอกบ้าน อย่าดื้อไอ้หนูพี่เป็นห่วง

สุรินทร์-นางโหดอยู่แล้ว วิ่งลัดตัดหน้า ห้ามวัยรุ่นไม่ใส่แมสออกนอกบ้าน อย่าดื้อไอ้หนูพี่เป็นห่วง กลับบ้านเถอะเชื่อพี่

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 หลังจากมีการประกาศ มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกบ้าน อยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และห้ามบุคคลชุมนุมกันอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หลายหน่วยงาน ก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งชี้แจงให้เข้าใจและแนะนำการปฏิบัติตนซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจเป็นเหตุให้โรคแพร่ระบาดออกไป เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างตามมาตรการห่างสังคม โดยอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 

ส่วนทางด้าน บ้านหนองทิดลา หมู่ที่ 6 ต. หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ ก็ตั้งด่านป้องกันคัดกรองผู้เข้าออกในหมู่บ้าน ซึ่งได้มีวัยรุ่นได้ขับขี่รถ จยย.ผ่านด่านไม่สวมหน้ากากอนามัย น.ส.บังอร โคตรชัย ผช.ฝ่ายปกครอง เห็นจึงรีบวิ่งดักที่หน้ารถ จยย.ของกลุ่มวัยรุ่น และได้ตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถออกจากบ้าน แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยให้กลุ่มวัยรุ่นกลับเข้าบ้าน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โควิด-19 ข่าวสนมนิวส์