วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

แค่นี้ก็ดีใจแล้ว มอบสิ่งของ ให้กำลังใจผู้กักตัวเสี่ยงโควิด-19

สุรินทร์-แค่นี้ก็ดีใจแล้ว อบต.หนองระฆัง เยี่ยมมอบสิ่งของ ให้กำลังใจผู้กักตัวเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ นำโดยนายวรายุทธ สง่างาม รองนายกอบต.นางธัญทิพ อดัมส์ ปลัดอบต.นายวิทยา ดาศรี หัวหน้าสำนักปลัดอบต. นายบุญมี ขุมขำ ประธานสภา อบต.พร้อม อสม.ในพื้นที่

ได้เดินทางเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ที่ได้ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่ในป่ายาง บ้านนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอาหารแห้ง และชื่นชมชาวบ้านที่กักตัวที่ทำเพื่อสังคม เพื่อความสบายใจของชุมชน

ถึงแม้ผู้กักตัวจะอยู่หลายวันห่างจากสังคมภายนอก แต่ก็ยังร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีอาการเครียดแต่อย่างไร เพราะมีหน่วยงาน ชาวบ้านเข้าไปเยี่ยมอยู่เป็นระยะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กักตัว ส่วนหน่วยงานของ อบต.หนองระฆัง ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดูแลเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 และการเข้าถึงช่วยเหลือชุมชนในเขตพื้นที่อย่างจริงจัง

ข่าวสนมนิวส์