วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2565

น้ำใจงาม มอบเงินส่วนตัว 2 หมื่นบาท ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโควิด-19

สุรินทร์-น้ำใจงาม มอบเงินส่วนตัว 2 หมื่นบาท ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้หลายๆพื้นที่ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ พร้อมทั้งการตั้งด่านจุดคัดกรองเฝ้าระวังเข้าออกตามสถานที่ต่างๆ และในชุมชนหมู่บ้าน ท้องที่ท้องถิ่น เช่น อำเภอสนม จ.สุรินทร์

โดย นายจักรพงษ์ กะการดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนม ได้มอบเงินส่วนตัว จำนวนเงิน 20,000 บาท บริจาคให้กับคณะกรรมการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) ระดับอำเภอ เพราะไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ จำเป็นต้องพึ่งตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยมอบผ่านนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอสนม จำนวนเงิน 10,000 บาท และบริจาคให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบลสนม จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID-19) ต่อไป

อีกหนึ่งตัวอย่างบุคคลที่ดี ที่เสียสละเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือสังคม เพื่อนำไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลเฝ้าระวัง แม้อาจจะไม่มากมายอะไรนัก แต่หากทุกคนช่วยกันคนละเล็กละน้อย ตามอัตภาพเท่าที่ทำได้ ก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ นี่แหละคนของสังคม นี่แหละสังคมที่ต้องการ

#โควิด19 ข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันมหิดล จิตอาสาเมืองช้าง สร้างพลังความดี
sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้ เมืองช้างสุรินทร์
ฝีมือล้วนๆ ตักได้เอาไปเลยเงินในกระด้ง
พบต้นมะพร้าวแปลกๆ 1 ต้นมี 2 ยอด
ไอติมโบราณ ขายดีหน้าร้อน หอมหวาน อร่อย เย็นชื่นใจ
ชาวบ้านร้อง ฟาร์มหมูกลิ่นเหม็น หายใจไม่สะดวก จนท.ตรวจสอบ