วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม ติดตามผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์

พ.ต.อ.อานุภาพ  สุจินพรัหม ติดตามผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ คัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับตำรวจภูธรภาค 3

วันนี้ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อานุภาพ  สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.วิโรจน์  เปล่งศรียศภัทร ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 พร้อมคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ตามโครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับตำรวจภูธรภาค 3 และพ.ต.ท.หญิง รัชนก  กิ่งแก้ว สว.อก.สภ.โนนนารายณ์ รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมคณะ 

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ตามโครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับ ภ.จว.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของ สภ.สนม พบ พ.ต.อ.สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล ผกก.สภ.สนม  ขรก.ตร.ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.สนม พร้อมด้วย ส่วนราชการอำเภอสนม ผอ.รร.บ้านหนองครก นายก อบต.หัวงัว กำนันตำบลหัวงัว ผญบ ม.1-7 ต.หัวงัว

และชาวบ้านหนองครก ม.4 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจฯ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.สนม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองครก ม.4 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์

ข่าวสนมนิวส์

About The Author