วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

นายอำเภอพาลุย ตรวจสอบพื้นที่ถนนที่ชำรุด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประชาชน

นายอำเภอพาลุย ตรวจสอบพื้นที่ถนนที่ชำรุด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันอุบัติเหตุให้ประชาชน อำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

นายอำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ และ องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ถนนที่ชำรุด และถนนที่เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางหลัก

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สุรินทร์ ผู้แทน อบต.ตรวจ และ อบต.ณรงค์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในพื้นที่ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานใด โดยผู้แทน อบจ.สุรินทร์ ได้ชี้แจงให้ผู้ร่วมตรวจสอบทราบถนน 2 สาย

ถนนสายแรก ถนนสายบ้านโสน – ฉลีก อบจ.สุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 แล้ว โดยจะดำเนินการจัดทำป้ายโครงการเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

ถนนสายที่สอง ถนนหน้า อบต.ตรวจ ซึ่ง อบจ.สุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ได้ชี้แจงว่า จะพิจารณาจัดทำป้ายสัญญาณ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด รวมทั้งพื้นทางเพื่อชะลอความเร็ว

ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุ โดยขอให้ อบต.พื้นที่ ได้ประสานงานเป็นหนังสือ เพื่อยืนยันความจำเป็น เดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสนมนิวส์