วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

จากใจคลายหนาว มอบความอบอุ่น แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

จากใจคลายหนาว มอบความอบอุ่น แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์

วันที่ 28 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวให้กับราษฎรอำเภอสำโรงทาบจ.สุรินทร์

จาการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาว ของประเทศไทย ปีพ.ศ.2564-2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอิทธพล กดอากาศสูง จากประเทศจีนแผ่กระจายมาปกคลุมพื้นที่ทำให้เกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่

และจาการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวรวมทั้งสิ้นจำนวน 217,962 ชิ้น รวมทั้งนี้ได้มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้อองต้น จากภาาคราชการเอกชน มูลนิธิฯ และองค์การอาสาสมัครต่างๆจำนวน13,000 ชิ้น ทั้งได้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาว พร้อมได้แจ้งข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิบัติตน ป้องกันโรคภัยที่มาช่วงฤดูหนาว และความแห้งแล้งที่อาจเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกร ของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้แก่ทุกท่านในวันนี้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ผ่าฟัน ให้พ้นวิกฤติภัยครั้งนี้ไปด้วยดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กาอตั้งเป็นมูลนิธิฯขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506

จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้นส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยืดถือพระราชดำริมาปฏิบัติ เป็นเวลากว่า 59 ปี แล้ว

ภาพ/ข่าว คำกอง ข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการณ์อย่างยั่งยืน
นายอำเภอขาลุย ไม่ทิ้งกัน ดูแลถึงบ้าน กาชาดซับความทุกข์
ตา-ยายปลื้ม นายอำเภอเยี่ยมมอบสิ่งของ และรณรงค์ขับขี่
กลุ่มเหล็กสหวิริย จัดให้ 4 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วย
กองทัพลงพื้นที่ ติมตามและมอบนโยบายช่วยประชาชน
เด็กๆปลื้ม! โรงพยาบาลชะอำ มอบของขวัญวันเด็กให้ถึงเตียง